Aelodau y Cyngor

Cynghorwyr Cynor Cymuned Genau'r' Glyn


Mrs Sue Davies
Lightwoods, Llandre

Mr David England
Pantyglyn, Llandre

Mr Erddyn James
Lluarth, Taigwynion, Llandre

Mr Moss Jones
Goleufryn, Llandre

Mr Meirion Lewis
Cysgod y Gwynt, Dolybont

Mrs Carwen Hughes-Jones
Llandre

Mr Martin Griffiths

Ann Elias
Roganan, Dolybont

Rhodri Morgan
Maes Mieri, Llandre

Cynghorydd Genau'r Glyn


Cyng. Ray Quant,
Pinecroft, Llandre
Ffôn/Tel 01970 820603

Clerc Cyngor Cymuned Genau'r Glyn


Delor Harvey,
Abel Gur, Llandre
Ffôn/Tel 01970 820418
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration