Croeso i wefan Cyngor Cymuned Geneu'r Glyn


Cynghorwyr: Cynghorwyr Cymunedol yn cael eu hethol bob pedair blynedd. Bydd yr etholiad nesaf yn 2016.

Cyfrifoldebau: Mae Gynghorau Cymuned yn gyfrifol am (neu'n cael caniatâd i weithredu ynglŷn â) nifer fawr o wasanaethau a swyddogaethau lleol. Gallwch weld rhestr lawn o swyddogaethau yma

Cyllid: Mae gweithgareddau cynghorau cymuned yn cael eu hariannu drwy Dreth y Cyngor. Mae pob cyngor cymuned yn penderfynu faint i'w godi i dalu am ei wariant.

View Cyngor Cymuned Geneu'r Glyn Community Council in a larger map

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae’r Cyngor yn cyfarfod ar y nos Lun olaf o bob mis (ac eithrio mis Awst a mis Rhagfyr) am 7.00yh yn Ysgoldy Bethlehem.


Cofnodion diweddaraf (28/09/15)

Newyddion
mwy
Gwefan Newydd! mwyDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration